Technologický ohřev a sušení

Využijte našeho know-how!

Pro ohřev a sušení například laků na vodní bázi je výhodné použít infračerveného záření se specifickou vlnovou délkou.

Použití infraohřevu a regulace s vhodným měřením teploty lze dosáhnout významného zrychlení výrobních operací a zvýšení produktivity práce. Zároveň je možné přesně dodržet technologické postupy a teploty, včetně teplotních křivek, což přispívvá ke zvýšení kvality výroby a omezení vlivu lidského faktoru.

Použití např. v automobilovém průmyslu při sušení laku na vodní bázi, při opravách, sušení a předehřev forem, předehřev materiálu při výrobních operacích apod.

 

Příklady aplikací:

sušení laku na vodní bázi

sušení laku na vodní bázi

sušení laku automibilka