Úvodní stránka » Produkty a služby » Vytápění hal

Vytápění hal a velkoplošných objektů

Chovejte se ekonomicky a využijte našich služeb!

Dodáváme kompletni ekonomicky úsporné elektrické infravytápění hal.

Systém infravytápění dokáže uspořit podle tepelných vlastností haly  20 až 60% nákladů na energie. Současně se zlepší tepelná pohoda a sníží prašnost. U hal s horšími tepelnými vlastnostmi jsou úspory vyšší.

Při instalaci našeho systému vytápění a nahrazní konvekčního vytápění (sahary, registry) je obvyklá návratnost investice 2-5 let!

Vytápění tepelnými zářiči nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Námi dodávaná mikroprocesorová regulace tepelných zářičů, která je zabudována do řídicího rozvaděče zabezpečuje zcela automatický provoz a zaručuje maximální úspory energie potřebné na vytápění. Provoz vytápění je řízen týdenním programem, pohybovými senzory nebo kombinací obou.

Významnou výhodou u maloodběru elektrické energie je přiznání tarifu pro přímotomné vytápění, čímž se snižují i náklady na provoz dalších elektrických spotřebičů a výrobní technologie!

 

Zónové vytápění

U velkoprostorových objektů není obvykle nutné vytápět celý prostor haly a je ekonomicky výhodné vytápět pouze jenotlivé zóny ve kterých se nachází jednotlivá pracoviště. Tento způsob zónového vytápění je možné provádět ekonomicky pouze s krátkovlnnými tepelnými zářiči. Tyto zářiče se vyznačují nejvyšším podílem sálavé složky tepla.

 

Příklad realizace celoplošného vytápění menší výrobní haly:

Náklady na provoz komfortního vytápění výrobní haly o podlahové ploše 270m2 pouze 46.000,-Kč/rok včetně DPH !

Provoz převážně jednosměnný občas dvousměnný. Konstrukce haly - stěny ytong 300mm, strop sendvičový s izolační vatou 80mm + světlík.

Původní vytápění:

Kotel na tuhá paliva, palivo koks - teplovodní sahary

Roční spotřeba paliva na vytápění 8t - 77.000,-Kč + Spotřeba elektřiny na provoz výroby 19,5MWh = 105.000,-Kč (Tarif C02d )

Celkem za energie 182.000,-Kč vč.DPH

Po instalaci tepelných zářiču 24kW a regulace:

Roční spotřeba elektřiny na provoz výroby a vytápění 37 MWh  = 151.000,-Kč (tarif C45d)

Náklady na údržbu a opravy za 2 roky provozu - 0,-Kč

Celkem za energie 151.000,-Kč vč.DPH

 

Náklady na vytápění haly po instalaci tepelných zářičů jsou 46.000,-Kč vč.DPH:

(Celková platba za elektřinu 151.000,-Kč)  - (původní platba za elektřinu na provoz výroby 105.000,-Kč) = 46.000,-Kč vč.DPH

Původní náklady na vytápění byly 77.000,-Kč. Procentní úspora nákladů na vytápění je cca 40%

Roční celková úspora energií =  31.000,-Kč*. Návratnost investice cca 4,5 roku* (Údaje a ceny jsou uvedeny pro topnou sezonu 2009- 2010)

Kromě finanční úspory se zlepšila tepelná pohoda v hale, snížila se prašnost a provoz vytápění je bezobslužný*.

* Do úspor a návratnosti investice není zahrnuta cena práce obsluhy a údržby kotle na tuhá paliva, kterou v uvedeném případě dělali pracovníci, kteří se po instalaci tepelných zářičů věnují produktivní činnosti.

 

Vytápění výrobní haly

řídicí rozvaděč tepelných zářičů

vytápění haly