0 CZK s DPH

Infračervené záření

Rozdělení infračervených zářičů podle vyzařované vlnové délky

Infračervené záření nebo také IR (z anglického infra red) rozdělujeme na jednotlivá pásma.

Vlnová délka zářiče velmi ovlivňuje vhodnost použití tepelného zářiče pro danou aplikaci, a výrazně ovlivňuje efektivitu, hospodárnost a provozní náklady topného systému.

Podle vyzařované vlnové délky (peek zářiče) je možné rozdělit tepelné zářiče na dlouhovlnné, středovlnné a krátkovlnné, v závislosti v jaké části infračerveného spektra tepelný zářič vyzařuje největší část svého výkonu. 

Na základě rozdílných vlnových délek a z nich vyplývajících druhů působení můžeme pro jednoduchost rozlišit 3 typy infračerveného záření:
 

-Typ A, krátkovlnné infračervené záření IR-A

780-1,400 nm (0.8-1.4µ) 3620K-2070K 
 

-Typ B, středovlnné infračervené záření IR-B

1,400-3,000 nm (1.4-3µ) 2070K-965K 
 

-Typ C, dlouhovlnné infračervené záření IR-C 
3,000-10,000 nm (3-10µ) 965K-290K 

 

IR-A Krátkovlnné infračervené zářiče (Tepelné zářiče Burda)
Zářiče pracují při velmi vysokých teplotách, jsou prakticky rozžhaveny do běla. Vlákno je hermeticky uzavřené v křemíkovém obalu, nejčastěji formovaného do trubkového tvaru naplněného ochranou inertní atmosférou. Na vnitřní stěně křemíkového obalu mohou být naneseny filtry pro potlačení jasové složky. Pro cílený účinek jsou zářiče vybaveny účinným reflektorem (bifokální odrazové plocha, parabola apod.). Tyto zářiče velmi rychle reagují na řízení a mají malou setrvačnost, náběh na maximální výkon je v řádu sekund. Krátkovlnné zářiče mají největší podíl sálavé složky, z čehož vyplývají oblasti jejich použití.
  

Průmyslové použití: 
Jsou velmi účinné pro vytápění hal a zónové vytápění pracovišť. V technologických procesech je možné navrhnout zařízení s velmi vysokou hustotou tepelné energie a tu pak dávkovat vhodným řízením ohřívanému produktu. Krátkovlnné zářiče jsou značně využívané ve výrobních postupech pro předehřívání včetně kovů, sušení práškových barev či lepení. 
 

Komerční a domácí použití: 
Tyto zářiče jsou velmi využívané pro vytápění prostor, které není možné jinak efektivně vytápět, kostely, sportovní haly, venkovní prostory, zahradní restaurace, terasy pergoly apod. 

 

IR-B Středovlnné infračervené zářiče: 
Zářiče pracují při nižších teplotách než krátkovlnné, jsou rozžhaveny na jasně červenou barvu. Vlákna jsou umístěna v křemíkových trubkách, ale nejsou hermeticky uzavřena, nemají ochranou atmosféru. Jejich počáteční náběh na plný výkon je delší, v řádu několika desítek sekund, setrvačnost je větší. Zářiče jsou také většinou vybaveny účinnými odrazovými plochami, avšak mají proti krátkovlnným zářičům o něco nižší podíl sálavé složky. Pro dosažení stejného podílu sálavé složky vycházejí tyto zářiče o proti krátkovlnným zářičům rozměrnější.
 

Průmyslové použití: 
Používají se k celoplošnému vytápění izolovaných objektů. V technologických procesech pak k sušení či vytvrzování. 
 

Komerční a domácí použití: 
koupelny, uzavřené prostory, sportovní haly, zimní zahrady, trvale temperované prostory.
 
 

IR-C Dlouhovlnné infračervené zářiče (infrapanely Qterm)
Zářiče pracují s nižšími teplotami než středovlnné zářiče. Barva jejich vyzařování je temně červená, případně již nevyzařují žádné světlo (topné či sálavé panely). Provedení těchto zářičů je rozmanité, od trubkových až po deskové. Jsou velmi robustní, ale koncentrace energie je u těchto zářičů omezená. Jejich reakční doba je výrazně delší v porovnání s krátkovlnnými a středovlnnými zářiči, řádově desítky sekund až desítky minut. Jejich předností je však zpravidla velmi vysoká životnost. Koncentrace energie je u těchto zářičů nízká, proto vycházejí rozměrově výrazně větší. Podíl sálavé složky je proti středovlným a krátkovlnným zářičům výrazně nižší, proto je neefektivní tyto zářiče použít k vytápění tepelně neizolovaných prostor. 
 

Průmyslové použití: 
Používají se k vytápění dobře izolovaných objektů, např. kancelářské budovy jako hlavní zdroj vytápění. V technologických procesech se využívají k vyrovnání teplot po předchozím hlavním ohřevu jiným typem zářiče.
 

Komerční a domácí použití: 
Tyto zářiče jsou velmi vhodné pro vytápění trvale obývaných a dobře tepelně izolovaných prostor, jako hlavní zdroj vytápění domů a bytů, také můžeme najít tento typ zářiče v různých výrobcích například doma v topinkovači. 

UFO_vlnova_delka.jpg

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.