0 CZK s DPH

Krytí elektrických zařízení (IP kód): 
Krytí elektrických zařízení vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP ( International Protection) a je normalizován podle ČSN EN 60529. Za písmeny IP je dvojčíslí, případně přídavné a doplňkové písmeno, které popisuje způsob zkoušky. 
 

První číslice za označením IP 
znamená stupeň ochrany před dotykem živých částí a vniknutím cizích předmětů: 

IP 0x - Nechráněno 
IP 1x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky. 
IP 2x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem. 
IP 3x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem.
IP 4x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem. 
IP 5x - Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem. 
IP 6x - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem. 
 

Druhá číslice za označením IP
znamená stupeň ochrany proti vniknutí vody k živým částem: 

IP x0 - Nechráněno. 
IP x1 - Svisle kapající. 
IP x2 - Kapající ve sklonu 15°. 
IP x3 - Kropení, déšť. 
IP x4 - Stříkající. 
IP x5 - Tryskající. 
IP x6 - Intenzivně tryskající. 
IP x7 - Dočasné ponoření. 
IP x8 - Trvalé ponoření. 

Stupeň krytí zářiče udává výrobce a předurčuje možnost použití zářiče např. ve venkovním prostředí.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting