0 CZK s DPH

Naše fotovoltaika - Smart Box ESS (používáme střídače Victron a Fronius)

Co je Smart Box ESS

 • Smart Box ESS je fotovoltaická elektrárna s  bateriovým uložištěm (energetický skladovací systém ESS). Obsahuje střídače, nabíječe, bateriový a řídicí systém. 
 • Napájí celý dům solární energií i při výpadku distribuční sítě, distribuční síť je používána jen jako záloha při nedostatku vlastní energie.
 • Smart Box ESS pokryje 80-90% spotřeby domácnosti.
 • Pro naše fotovoltaické elektrárny používáme střídače Victron a Fronius.
 • Smartbox může efektivně řídit dobíjení EV, topení, tepelné čerpadlo, ohřev vody, vířivku...

Jak Smart Box ESS pracuje?

 • Smart Box ESS ukládá solární energii do baterie během dne, tato energie se později, když slunce přestane svítit, efektivně použije v domácnosti.
 • Smart Box ESS umožňuje časově posunout energii, nabíjí baterii ze solární energie, efektivně energii směruje na ostatní spotřebiče, poskytuje podporu síti a volitelně může vracet energii zpět do sítě.
 • Smart Box ESS dokáže přebytky solární energie efektivně uložit jednak do baterií, ale hlavně je schopen ukládat přebytečnou energii do vhodných spotřebičů např.  zásobníků TUV, bazénu a nabíjení elektrických vozidel, elektrokol atp.
 • Ukládají se pouze solární přebytky, pro ohřev vody se nevyužívá energie z baterií, cenná energie z baterie se používá pro ostatní spotřebiče, čímž se baterie šetří a její životnost prodlužuje.
 • Pokud je Smart Box ESS schopen produkovat více solární energie než je aktuálně potřeba, může ji používat a ukládat jak je popsáno výše, ale může spínat další spotřebiče dle definovaných priorit, např. klimatizace …
 • Také můžete volitelně přebytky energie prodávat do sítě, pokud je to pro Vás výhodné, v opačném případě Smart Box ESS zamezí přetokům do sítě.
 • Pokud je vlastní energie nedostatek, automaticky ji Smart Box ESS čerpá ze sítě. Ze sítě je možné v případě potřeby baterie také nabíjet, například v nízkém tarifu.

Vlastnosti Smart Box ESS:

 • Smart Box ESS pracuje v plně asynchronním režimu, což znamená, že je schopen solární energii a energii baterie převádět do jakékoli fáze dle aktuální potřeby na dané fázi.
 • Smart Box ESS je schopen pracovat společně s generátorem, což zaručuje 100% nezávislost na rozvodné síti v případě potřeby.
 • Smart Box ESS je schopen pracovat společně s již instalovanými solárními systémy a tyto systémy řídit.
 • Smart Box ESS je možné používat v systému vlastní výroby a spotřeby OFF Grid, v režimu se sítí ON Grid, nebo kombinace obou. Můžete využít například 30% kapacity baterie pro optimalizaci vlastní spotřeby a dalších 70% ponechat k dispozici jako zálohu pro případ selhání rozvodné sítě.
 • Baterie je sestavena z prizmatických článků LiFePo4 s BMS. Životnost článků je 15 - 20 let při poklesu kapacity max o 20%, články jsou vyměnitelné.

Optimalizace vlastní spotřeby:

 • Pokud je k dispozici více energie, než je potřeba k provozování spotřebičů, je přebytek FV energie uložen v baterii. Tato uložená energie se potom použije k napájení spotřebičů v době, kdy je nedostatek solární energie.
 • Současně Smart Box ESS ukládá solární přebytek do zásobníku TUV, do bazénu, spíná další spotřebiče (klimatizace, nabíjení elektrokol...)
 • Procento kapacity baterie použité pro optimalizování vlastní spotřeby je uživatelsky nastavitelné. Pokud je selhání sítě velmi vzácné, může být nastaveno 80% kapacity baterie pro optimalizaci vlastní spotřeby.
 • V místech, nebo v období, kdy se dá očekávat časté selhání sítě, nebo když jsou dokonce každodenní výpadky, můžete použít pouze 20% kapacity baterie pro optimalizaci vlastní spotřeby a šetřit 80% pro případy výpadku sítě. Například když předpověď počasí hlásí silný vítr.

Udržování baterie 100% nabité pro maximální zálohu:

 • Smart Box ESS lze také jednoduše uživatelsky nastavit tak, aby baterie zůstaly plně nabité. Při výpadku rozvodné sítě je pak jediným zdrojem energie, pro Váš dům, 100% nabitá baterie.
 • Po obnovení energie ze sítě je možné baterie dobít buď ze sítě, nebo ze solárních panelů. Pokud je k dispozici dostatek solární energie v době selhání sítě, napájí se touto energií zálohované spotřebiče, přebytek se ukládá do baterie.

Smart Box ESS v systému s generátorem:

 • V případě dlouhodobých výpadků sítě, které nelze pokrýt bateriemi ani solární energií lze použít záložní generátor. Při použití záložního generátoru jsou napájeny všechny spotřebiče připojené k Smart Box ESS.

Bezpečnost a spolehlivost Smart Box ESS:

 • Smart Box ESS je pro případ vlastní poruchy vybaven systémem Bypass, při jehož sepnutí jsou vnitřní obvody Smart Box ESS zcela vyřazeny a veškerá připojená zařízení domu jsou v provozu pouze ze sítě, nebo pomocí generátoru.

Ovládání Smart Box ESS:

 • Pro místní ovládání je na čelní straně displej, pro dálkovou správu po internetu vlastní webserver nebo aplikace.
 • S dalšími zařízeními (vytápění, prvky chytré domácnosti...) Smart Box ESS komunikuje protokolem Modbus TCP.

Umístění Smart Box ESS:

 • Typicky se umísťuje do technické místnosti, nebo garáže, kde je zachována teplota v rozmezí 0°C až 35°C.
 • Díky malé hloubce je zařízení velmi kompaktní a skladné. 

Napojení Smart Box ESS do elektrických rozvodů:

 • Smart Box ESS je připojen obvykle přímo na vývod elektroměrového rozvaděče, ze Smart Box ESS je pak napájen hlavní domovní rozvaděč, případně další spotřebiče např. regulátor topení BMR ohřev vody, ohřev bazénu, dobíjení EV… 

Další výhody Smart Box ESS:

 • Spolu s elektrickým vytápěním Qterm je Smart Box ESS komplexním řešení výroby a spotřeby energie, s cílem minimalizovat náklady na provoz domácnosti.
 • Energetická samostatnost až 90%
 • Zálohování elektrickou energií většiny spotřebičů
 • Je možné získat státní podporu na instalaci fotovoltaického systému Smart Box ESS z programu "Nová zelená úsporám"

Pro nabídku nás neváhejte kontaktovat info(at)joto.cz

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting